Thanh thu Hotel Khach san Thanh Thu lide 3

Contact Us

Thanh thư Hotel

Address: 34 Nguyễn An Ninh, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Tel : (84-8) 38275852 - 38256393 - 38277227 - Fax : (84-8) 3827 5853
Email: thanhthuhotel34@yahoo.com  -  thanhthuhotel34@gmail.com

BOOK NOW


Report Abuse